Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad finns det för psykosociala effekter av barncancer?

Hejsan!
Jag skulle vilja veta vad det finns för vanligt förekommande psykosociala effekter som följd av barncancer?

Kommentarer

 • Hej Moa!

  Tack för ditt mejl. Det blir ett långt svar på en kort fråga, där jag framför allt fokuserat på några typiska kognitiva/psykosociala komplikationer efter barncancer.

  Långsamhet: Många barn blir långsamma såväl i praktiska uppgifter som i skolarbetet. De hinner inte med lika mycket som andra barn i skolan, att till exempel klä på sig och plocka ihop sina saker kan ta betydligt längre tid än för jämnåriga. Långsamheten kan också göra att det är svårt att hänga med i det sociala samspelet, till exempel när kompisarna diskuterar något.

  Uppmärksamhet: Uppmärksamhetsproblem orsakade av strålbehandling mot hjärnan liknar inte alls koncentrationssvårigheter vid ADHD eller DAMP, vilka ofta är kombinerade med överaktivitet. Barn som strålbehandlats mot hjärnan får ofta en uppmärksamhetsstörning som gör att de drömmer sig bort, ”försvinner” från det de håller på med och tappar tråden i sitt arbete. Istället för att vara hyperaktiva (överaktiva), som barnen med ADHD, är de ofta hypoaktiva (underaktiva).

  Minnessvårigheter: Olika typer av minnessvårigheter är vanliga. Inlärningen blir ofta långsam, det tar tid innan saker ”fastnar” i huvudet. En del förmår att ta in kunskap, men har svårt att minnas det över en längre tid. Många barn upplever att de lär in en läxa på kvällen för att sedan tappa allt i skolan dagen därpå. Minnessvårigheterna kan också göra så att barnet har svårt att ta instruktioner, framför allt i flera led, eftersom man inte minns det som sagts.

  Läs-, skriv- och matematiksvårigheter: Det är inte ovanligt med läs- och skrivsvårigheter till följd av strålbehandling mot hjärnan. Matematiksvårigheter är vanligare än läs- och skrivsvårigheter. Svårigheterna visar sig ofta i att det är svårt att byta strategi, till exempel då uppgiften kräver att man växlar mellan olika räknesätt. Barnet kan även ha svårt med matematisk/logisk problemlösning, att förstå de matematiska resonemangen och när barnet väl förstått en sak glömmer han/hon det lätt till nästa dag.
   
  Exekutiva svårigheter: Med exekutiva svårigheter menas svårigheter med planering, överblick, struktur och kontroll. Problem med överblick och planering är vanliga och märks oftast mest när barnet blir äldre. De exekutiva svårigheterna leder till en känslighet för överbelastning. Barnet blir snabbt trött om det händer alltför mycket på en gång och har svårt att hantera stökiga situationer. Alla människor kan få exekutiva svårigheter till exempel när man blir stressad eller trött, men den som fått strålbehandling mot hjärnan har en lägre tröskel och är därför känsligare för stress och trötthet.

  Generellt sänkt begåvningsnivå: Den generella kognitiva förmågan blir sänkt och några barn tappar så mycket att det kan ses som en utvecklingsstörning eller ett begåvningshandikapp. Barn med utvecklingsstörning har rätt till särskola och habilitering.

  Den språkliga förmågan är ofta välbevarad och god, vilket är positivt. Dock gör det att man ofta misstar sig på barnets förmåga och missar att uppmärksamma barnets svårigheter eftersom det är lättare att se barnets många kloka och insiktsfulla kommentarer än till exempel koncentrationssvårigheterna.

  Olika faktorer påverkar
  Nu gäller ju inte detta alla som haft barncancer, utan det är mängd faktorer som påverkar vilka biverkningar man får. De viktigaste faktorer som vi känner till idag är barnets ålder vid insjuknandet, typ av tumör och tumörens läge, operationen och eventuella operationskomplikationer samt typ av behandling. Yngre barn drabbas hårdare än äldre.

  Barnets personliga egenskaper, tillgångar och svårigheter innan sjukdomen, personlighet och uppväxtmiljö påverkar också. Inlärningssvårigheter innan insjuknandet, till exempel dyslexi- eller koncentrationssvårigheter, kan bli tydligare och förvärrade. Andra sena komplikationer efter cancern kan också ge inlärningssvårigheter.

  Till exempel kan motoriska problem i form av koordinations- och finmotorik-svårigheter göra att barnet behöver koncentrera sig så mycket på sin motorik att han/hon inte har så mycket resurser kvar att använda till problemlösning eller läsförståelse.

  Har du fler frågor kring det här får du gärna höra av dig igen, så ska jag svara dig så gott jag kan. På vår webbplats www.barncancerfonden.se finns också fler artiklar på ämnet och informationsmaterial att beställa, helt gratis.

  Lycka till!
  Johanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.