Till senaste kommentaren

Finns det forskningsprojekt kring ponsgliom?

Forskas det även för dem som drabbas av ponsgliom?

Madde

Kommentarer

 • Hej Madde,

  Tack för din fråga, den är både viktig och speciell.

  Ponsgliom är en tumör som sitter i hjärnstammen (pons är en del av hjärnstammen). Hjärnstammen kontrollerar många av kroppens mest centrala funktioner, t.ex. vakenhet, puls och andning. Därför kan man inte operera bort ett hjärnstamsgliom kirurgiskt eftersom risken att skada dessa funktioner är för stor. Man behandlar istället hjärnstamsgliom med strålning och cytostatika enbart. Tyvärr är behandlingsresultaten dystra. Till skillnad från de flesta andra barntumörer har överlevnaden visat mycket begränsade förbättringar de senaste decennierna. Färre än 10% av de drabbade överlever längre än 2 år efter sin diagnos.

  En orsak till de uteblivna framgångarna är att forskarna saknar tumörmaterial för analys. Man anser att riskerna att biopsera (ta prover från tumören) är för stora. Man har på senare tid dock visat att man kan ta biopsier med endast minimal risk för komplikationer. Analyser på tumörprover från ponsgliom har visat att det är en heterogen grupp av tumörer med många olika mutationer. Detta väcker förhoppningar om att individualiserad terapi kan vara en framgångsrik väg för att behandla sjukdomen.

  Barncancerfonden beviljade 2014 ett forskningsanslag för att stödja forskningen på ponsgliom. Anslaget möjliggör för svenska neurokirurger att åka till Paris för att lära sig den speciella biopsitekniken som behövs för just ponsgliom. Tanken är att tekniken ska börja användas även i Sverige vilket kommer att leda till en serie av tumörer som kan analyseras. Det kommer att öka kunskapen om ponsgliom och förhoppningsvis även hur sjukdomen ska behandlas.

  Vänliga hälsningar
  Anders

  Anders H

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.