Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Djurförsök?

Hej!
Går någon andel av de pengar ni får in till forskning med djurförsök?

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Tack för din fråga.

  En del av våra forskningsanslag går till projekt som använder försöksdjur i sina studier. Djurförsök används dock endast i de fall då det inte finns alternativa metoder.

  Djurförsök används i vetenskapligt syfte inom biomedicinsk och naturvetenskaplig forskning. Syftet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap. Detta kan i nuläget inte göras helt utan djurförsök. Större delen av den medicinska forskningen utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik och djurförsök undviks så långt som det är möjligt.

  Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när inga alternativa metoder finns tillgängliga. För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. Forskningen genomförs enligt ett protokoll som granskats och godkänts av den regionala djurförsöksetiska nämnden.

  När djurförsök planeras och organiseras utgår man från principen om "3R":
  • Replace (ersätta djurförsök med andra metoder där så är möjligt)
  • Reduce (minska antalet försöksdjur som används)
  • Refine (förfina genomförandet av försöken för att öka djurens välbefinnande och höja kvaliteten på försöket).
  Barncancerfonden ger givetvis endast anslag till forskningsprojekt som följer gällande lagstiftning. Djurskyddslagen i Sverige är upprättad av riksdagen och du hittar lagtexten via länken nedan.
  Djurskyddslagen

  Vänligen,
  Amanda Digital Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy