Till senaste kommentaren

barncancerns dödlighet med hjälp av djurförsök

Hej! Jag skriver en skoluppgift om djurförsök och undrar hur mycket barncancerns dödlighet har minskat med hjälp av djurförsök? Hittade en sida som sa att utan djurförsök hade dödligheten legat på 95% men nu ligger den på 25% tack vare djurförsök. Stämmer det? och i så fall hade det inte funnits något annat sätt att ta fram läkemedel? Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Tilda,

  Stort tack för din fråga!

  Jag skickade den vidare till Anders Höglund som är forskningssamordnare på Barncancerfonden. Han svarade så här:

  "Din fråga är inte helt lätt att besvara. Idag överlever ungefär 80% av de barn som drabbas av cancer. Det betyder alltså att dödligheten är ca 20%. För 40-50 år sedan var förhållandena de omvända, dvs dödligheten var 80%.

  Denna utveckling har varit möjlig tack vare forskning om t.ex. nya behandlingsmetoder, framtagande av nya läkemedel eller att använda befintliga läkemedel på ett effektivare sätt. Sådan forskning kan i nuläget inte göras helt utan djurförsök. Djurförsök används dock endast i de fall då det inte finns alternativa metoder.

  Det är svårt att uppskatta hur stor dödligheten hade varit utan djurförsök men det vi med säkerhet kan säga är att den hade varit betydligt högre än i dag."

  Jag hoppas att det var svar på din fråga!

  Bästa hälsningar,
  Amanda Näslund Föreningsinformatör Stockholm Gotland
 • Hur skulle det se ut om man inte hade djrförsök?
  C
 • Hej,

  Det är svårt att svara exakt hur det skulle se ut idag om man inte hade djurförsök. Men i princip alla läkemedel är i någon utvecklingsfas testade på djur i större eller mindre omfattning. Många av dagens medicinska behandlingar och diagnostikmetoder hade inte funnits utan forskning som gjorts med djurförsök. Då hade dödligheten i barncancer varit betydligt högre än den är idag.

  Alternativet om man inte hade använt djurförsök hade varit att testa läkemedlen på människor direkt.

  Med dagens snabba teknikutveckling öppnas nya möjligheter till att minska andelen djurförsök. T.ex. kan man använda matematiska modeller inom systembiologi, en metod som kan användas för att ersätta försöksdjur. Forskare gör modeller av komplexa, biologiska system som simuleras i datorer. Flera läkemedelsbolag använder redan sådana matematiska modeller. Nya läkemedel bör i framtiden kunna tas fram både snabbare och billigare än idag och djurförsök kan, om inte upphöra, i alla fall minskas.

  Önskar dig en fin helg!
  Elsa
 • Uppmuntrar Barncancerfonden till plågsamma djurförsök, eller skulle ni hellre se en lagstiftning som förbjöd dylika och som tvingade läkemedelsbolag, forskare m.fl. att bedriva forskning samt testa läkemedel direkt på människor (frivilliga försökspersoner givetvis)?
  David
 • Hej David, 

  En del av våra forskningsanslag går till projekt som använder försöksdjur i sina studier. Djurförsök används dock endast i de fall då det inte finns alternativa metoder.

  Djurförsök används i vetenskapligt syfte inom biomedicinsk och naturvetenskaplig forskning. Syftet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap. Detta kan i nuläget inte göras helt utan djurförsök. Större delen av den medicinska forskningen utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik och djurförsök undviks så långt som det är möjligt.

  Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när inga alternativa metoder finns tillgängliga. För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. Forskningen genomförs enligt ett protokoll som granskats och godkänts av den regionala djurförsöksetiska nämnden.
  När djurförsök planeras och organiseras utgår man från principen om "3R":
  • Replace (ersätta djurförsök med andra metoder där så är möjligt)
  • Reduce (minska antalet försöksdjur som används)
  • Refine (förfina genomförandet av försöken för att öka djurens välbefinnande och höja kvaliteten på försöket).
  Barncancerfonden ger givetvis endast anslag till forskningsprojekt som följer gällande lagstiftning. Djurskyddslagen i Sverige är upprättad av riksdagen och du hittar lagtexten via länken nedan.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-20181192_sfs-2018-1192

  Vänligen,
  Amanda Näslund Föreningsinformatör Stockholm Gotland

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.