Till senaste kommentaren

30 års forskning av stromaceller räddar högriskpatienter, stämmer det?

Hej!

Vårt barnbarn har leukemi ALL T-cells. Hon är högriskpatient vilket vi nu förstått att det betyder att hon har hög risk för återfall. Med detta ska hon nu genomgå en stamcellstransplantation, och när jag läst på er fakta&råd-sida så har jag sett att det finns risk för komplikationer (som i alla transplantationer iofs...). Jag läste då artikeln om Olle Ringdén och hans forskning (http://www.barncancerfonden.se/om-oss/tidningen...) och har frågor runt det: Det står i artikeln att stromaceller från fosterhinnan räddar patienten från kraftig GvHD-reaktion. Hur får man fatt i dessa stromaceller då man inte sparat moderkakan? Kan man inte få dessa stromaceller i så fall? En andra fråga är, görs dessa injektioner endast på Karolinska sjukhuset i Stockholm, eller görs de även på Drottning Silvias i Göteborg? På alla cancerbehandlande sjukhus i Sverige?

Ser fram mot svar.

Kommentarer

 • Hej Kenneth,

  Vi behöver konsultera medicinsk expertis för att svara på dina frågor. Vi återkommer så snart som möjligt.

  Vänliga hälsningar
  Anders Höglund

  Anders Forskningssamordnare
 • Hej!

  Har ni inte fått svar från medicinsk expertis än, på mina frågor? Tycker det borde vara lättare för er -som har tätare kontakt med dem- än att jag frågar dem direkt.

  Ser fram mot återkoppling.

  Kenneth
 • Hej Kenneth,

  Nu har vi fått svar från medicinsk expertis (igår faktiskt). Det är mer komplicerat att svara allmängiltigt i ett publikt forum än t.ex. i ett specifikt fall mellan fyra ögon. Därför kan det ta lite tid att få svar. Nedan ser du svar på dina frågor från Karin Mellgren som är överläkare och sektionschef vid Barncancercentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

  Hej Kenneth,
  Stamcellstransplantationer är en väletablerad verksamhet som görs sedan 80-talet. Barntransplantationer görs i dag på fyra centra i Sverige: Huddinge, Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Lunds Universitetssjukhus.

  ##Som vid alla transplantationer finns en del risk för komplikationer, och GvHD är en sådan risk. I de allra flesta fall kan en GvHD på barn behandlas framgångsrikt med vedertagna metoder. I de mycket få fall där den vanliga behandlingen inte räcker till, kan nyare och mer experimentella behandlingar bli aktuella, och behandling med stromaceller är en sådan. Cellerna odlas fram på laboratoriet. Vi har inom Sverige en välfungerande logistik och samarbete mellan transplantationscentra som gör att de barn som bedöms denna typ av behandling också ska kunna erbjudas en sådan.

  Vi hoppas även kunna ge dig svar på de mer forskningsrelaterade frågorna inom kort.

  Vänliga hälsningar
  Anders Höglund

  Anders Forskningssamordnare
 • Hej igen Kenneth,

  Nu har vi även fått svar från Olle Ringdén personligen:

  Som svar på frågan om stromaceller så kan jag säga att stromaceller odlas fram från moderkakan som har tagits tillvara i samband med kejsarsnitt. Dessa celler är immundämpande på alla patienter och även i djurexperiment. Behandlingen med placenta-deriverade sk. decidua stromaceller är på utvecklingsstadiet och vi har i en pilotstudie hittills behandlat 38 patienter med svår transplantat-kontra-värd-reaktion, sk. GVHD. Enligt det senaste förbättrade protokollet (21 patienter) har dödligheten i GVHD i stort sett eliminerats. Vi hade planer på att gå vidare med en multicenterstudie där bl a alla centra i Sverige visade intresse att delta. Emellertid har den kliniska behandlingen stoppats på Karolinska. Anledningen är att cellterapi betraktas som läkemedel enligt en EU-lagstiftning som infördes i Sverige 30 december 2008. Läkemedelsverket tillät dock en övergångsperiod fram till 2011 års utgång, varefter man ställde krav på tillverkningstillstånd, alternativt försäljningsgodkännande från EU. Beträffande stromaceller hade vi etiskt godkännande. Vi hade också tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att odla cellerna för kliniskt bruk. Socialstyrelsen uppmuntrade oss också att fortsätta med denna forskning och förespeglade lättnader för akademiska studier, till skillnad mot mer strikta krav för läkemedelsindustrisponsrade läkemedelsprövningar. På Karolinska är denna cellterapi under utredning och vi kan därför inte behandla några patienter för närvarande.

  Nyligen fick vi specialgodkännande från Läkemedelsverket att behandla ett litet barn som drabbats av livshotande GVHD med deciduaceller på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter behandlingen mår barnet bra och ska nu skrivas ut från sjukhuset. Tillsvidare får vi avvakta vad utredningen kommer fram till. För att kunna driva fram deciduaceller som ett läkemedel behövs antingen stora forskningsanslag eller att något läkemedelsföretag tar över produktionen. De är emellertid lätta att odla fram, och om forskare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är intresserade, så är vi villiga att lära ut detta.

  Olle Ringdén
  Emeritusprofessor i transplantationsimmunologi

  Som du ser från de två experternas svar är stamcellstransplantation välbeprövat. I de fall det uppstår komplikationer, t.ex. GvHD, finns vedertagna metoder. I de mycket få fall där de vedertagna metoderna inte räcker till finns alternativa metoder, t.ex. stromaceller. Även om regelverk och lagstiftning har bromsat utvecklingen något så kan specialtillstånd utfärdas i de fall när man bedömer det nödvändigt.

  Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor.

  Vänliga hälsningar
  Anders Höglund

  Anders Forskningssamordnare
 • Hej!

  Ja, jag känner att jag fått mycket bra svar på mina frågor. Jag tackar stort för detta.

  Ni ska också ha ett stort TACK för alla forskningsanslag till forskare och läkare, allt arbete ni lägger ner och alla aktiviteter ni gör i Barncancerfonden, det är ovärdeligt för barnen, föräldrarna och övriga anhöriga. Ni hjälper så mycket med allt ni gör, det går inte att tacka tillräckligt många gånger för det.

  Kenneth
 • Hej Kenneth,

  Det var roligt att höra. Tack för dina fina ord.

  Vänliga hälsningar
  Anders Höglund

  Anders Forskningssamordnare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.